Ο Ιμπεριαλισμός, Ανώτατο Στάδιο του Καπιταλισμού

Ο Λένιν στο εξαίρετο έργο του «Ο Ιμπεριαλισμός, Ανώτατο Στάδιο του Καπιταλισμού» (1916), όταν κατέγραφε την τότε παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αναφερόταν α) στη «συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου» και τη δημιουργία των «μονοπωλίων», β) στη «συγχώνευση του τραπεζικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό» και τη δημιουργία του «χρηματιστικού κεφαλαίου», γ) στην «εξαγωγή κεφαλαίων», η οποία διαφοροποιείται από την «εξαγωγή των εμπορευμάτων» και δ) στη συγκρότηση των «διεθνών μονοπωλιακών ενώσεων», οι οποίες προβαίνουν στη διανομή του κόσμου -δηλαδή στη διανομή των παγκόσμιων αγορών. Ο Λένιν δηλαδή αναφερόταν σε δεδομένα που κατ' αναλογία αφορούν και την παρούσα συγκυρία. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία σε κάθε φάση της, από την εμφάνιση του καπιταλισμού, διαμόρφωνε (και διαμορφώνει) συγκεκριμένες παραγωγικές δυνάμεις και παραγωγικές σχέσεις.

You Might Also Like

0 σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς 30 ημέρες

Δημοφιλείς 7 ημέρες